I-SAN BOOK FAIR 2024 ครั้งที่12

งานมหกรรมหนังสือภาคอีสาน I-SAN BOOK FAIR 2024 มหกรรมหนังสือภาคอีสาน I-SAN BOOK FAIR 2024 สร้างสังคมการอ่านสู่สังคมการเรียนรู้ / อ่านสร้างคน เขียนสร้างสุข งานที่ตอบโจทย์ของคนรักการอ่านที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน เข้าชมฟรี !! ตลอดทั้งงาน ระหว่างวันที่ 21 – 27 สิงหาคม 2567 ณ ชั้น 2 ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น รายละเอียดงานเพิ่มเติม : www.facebook.com/Isan.book
Read More