งานมหกรรมหนังสือภาคอีสาน I-SAN BOOK FAIR 2024

มหกรรมหนังสือภาคอีสาน I-SAN BOOK FAIR 2024 สร้างสังคมการอ่านสู่สังคมการเรียนรู้ / อ่านสร้างคน เขียนสร้างสุข งานที่ตอบโจทย์ของคนรักการอ่านที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน

เข้าชมฟรี !! ตลอดทั้งงาน

ระหว่างวันที่ 21 – 27 สิงหาคม 2567

ณ ชั้น 2 ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียดงานเพิ่มเติม : www.facebook.com/Isan.book