แบบฝึกหัดหลักภาษาไทย ป.4

ราคา 260 บาท

เขียนโดยอาจารย์ผู้สอนภาษาไทยระดับประถม จึงมีความเชี่ยวชาญ เข้าใจจุดบกพร่อง และความต้องการ ของเด็กประถมศึกษาปีที่ 4 ต่อการเรียนวิชาหลักภาษาไทย
แบบฝึกหัดครอบคลุมตัวชี้วัดวิชาภาษาไทยของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

หาซื้อได้ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ :

หรือกดสั่งซื้อทางออนไลน์ตอนนี้ได้ที่ :

Description

รายละเอียด

เขียนโดยอาจารย์ผู้สอนภาษาไทยระดับประถม จึงมีความเชี่ยวชาญ เข้าใจจุดบกพร่อง และความต้องการ ของเด็กประถมศึกษาปีที่ 4 ต่อการเรียนวิชาหลักภาษาไทยแบบฝึกหัดครอบคลุมตัวชี้วัดวิชาภาษาไทยของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) เล่มเดียว ครอบคลุมเนื้อหาหลักภาษาไทยระดับ ป.4 โดยไม่ต้องซื้อเล่มต่อมีสรุปหลักการสำคัญในแต่ละบท พร้อมทั้งแบบฝึกหัดหลากหลายรูปแบบส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้วยข้อคำถามที่กระตุ้นให้เด็ก ๆ ได้ใช้การวิเคราะห์ และแก้ปัญหาอย่างมี วิจารณญาณ รวมถึงสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับการสื่อสาร คุณค่าความเป็นไทย และความรู้เกี่ยวกับประเทศอาเซียนเข้าไปในเล่มด้วยมีแบบฝึกหัดที่ออกแบบมาเพื่อเป็นการปูพื้นฐานสู่ชั้นเรียนถัดไป ผู้เรียนสามารถทำแบบฝึกหัดได้ด้วยเองอย่างสนุกสนาน และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาไทย

====================

สำนักพิมพ์ผู้จัดทำโดย : สำนักพิมพ์ I.S.Practical
ผู้เขียน:อาจารย์ทศพร ศรีแสง (สาธิตจุฬาฝ่ายประถม)
ขนาด 21 x 29 ซม. (เหมาะสำหรับพกพาไปโรงเรียนหรือโรงเรียนสอนพิเศษได้)
จำนวนหน้า: 152 หน้า

หาซื้อได้ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ :

หรือกดสั่งซื้อทางออนไลน์ตอนนี้ได้ที่ :

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “แบบฝึกหัดหลักภาษาไทย ป.4”

Your email address will not be published. Required fields are marked *