แบบฝึกหัดเตรียมสอบสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.1

ราคา 250 บาท

แบบฝึกเสริมทักษะและพัฒนาความรู้ความเข้าใจ วิชาสังคมศึกษาฯ สำหรับเด็กประถมศึกษา มีการสรุปเนื้อหา ในสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาฯ ที่ผู้เรียนในระดับชั้น ป.1

หาซื้อได้ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ :

หรือกดสั่งซื้อทางออนไลน์ได้ที่ :

Description

รายละเอียดสินค้า

ชุด แบบฝึกหัดเตรียมสอบสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.1
– แบบฝึกเสริมทักษะและพัฒนาความรู้ความเข้าใจ วิชาสังคมศึกษาฯ
– สำหรับเด็กประถมศึกษา มีการสรุปเนื้อหา ในสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาฯ ที่ผู้เรียนในระดับชั้น ป.1 ควรได้เรียน
– โดยมีเนื้อหาตรงตามมาตรฐาน การเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (สาระภูมิศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
– เหมาะสำหรับใช้ทบทวนบทเรียนเพื่อเตรียมสอบ ในห้องเรียน และในสนามสอบชั้นนำต่างๆ

หาซื้อได้ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ :

หรือกดสั่งซื้อทางออนไลน์ตอนนี้ได้ที่ :

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “แบบฝึกหัดเตรียมสอบสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.1”

Your email address will not be published. Required fields are marked *