แบบฝึกหัดเตรียมสอบคณิตศาสตร์ ป.6

ราคา 290 บาท

แบบฝึกหัดเสริมทักษะและพัฒนาความรู้ความเข้าใจ ด้านการคิดคำนวณ ใช้สำหรับทบทวนความรู้ด้วยแบบฝึกหัดตรงตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

หาซื้อได้ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ :

หรือกดสั่งซื้อทางออนไลน์ตอนนี้ได้ที่ :

Description

รายละเอียด

แบบฝึกหัดเสริมทักษะและพัฒนาความรู้ความเข้าใจ ด้านการคิดคำนวณ ใช้สำหรับทบทวนความรู้ด้วยแบบฝึกหัดตรงตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 เขียนโดย อ.เชี่ยวเวทย์ เจริญพร อาจารย์ผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม มีแบบฝึกหัดหลากหลาย พร้อมบทเรียนเสริม ปูพื้นฐานสู่ชั้นเรียนถัดไป สรุปเนื้อหาและแบบฝึกหัดสำหรับเตรียมสอบ สสวท. พร้อมแนวข้อสอบ O-NET แนวข้อสอบเข้า ม.1 เข้าถึงเฉลยแบบฝึกหัดได้ผ่าน QR Code ไม่ต้องกังวลเรื่องตัวเล่มเฉลยหาย

หาซื้อได้ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ :

หรือกดสั่งซื้อทางออนไลน์ตอนนี้ได้ที่ :

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “แบบฝึกหัดเตรียมสอบคณิตศาสตร์ ป.6”

Your email address will not be published. Required fields are marked *