นิทาน ชาวนากับสุนัขจิ้งจอก

ราคา 129 บาท

การสอนด้วยรูปแบบหนังสือนิทานภาพสนุกๆ สอดแทรกคุณธรรม อีกทั้งท้ายเล่มยังมีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้เด็ก ๆ มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ช่วยพัฒนาทักษะ 4C เช่น ให้เด็กร่วมสรุปเรื่องราวของนิทาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันในครอบครัว แบ่งปันประสบการณ์ในมุมที่แตกต่างกัน และประยุกต์ใช้ความรู้จากนิทานเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

หาซื้อได้ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ :

หรือกดสั่งซื้อทางออนไลน์ได้ที่ :

Description

รายละเอียดสินค้า

(ช่วยเสริมสร้างพัฒนา EF, EQ, IQ, SQ และ MQ ให้แก่เด็กๆ และยังเตรียมพร้อมทักษะ 4C อีกด้วย) นิทานสองประสงค์ ชุด แฝงคุณธรรม เรื่อง ชาวนากับสุนัขจิ้งจอก นำเสนอการสอนด้วยรูปแบบหนังสือนิทานภาพสนุกๆ สอดแทรกคุณธรรม ที่มีความประสงค์หลัก 2 ข้อ แทรกอยู่ในหน้าหนังสือ คือ หน้าคู่เป็นหน้าเนื้อเรื่องสำหรับครูหรือผู้ปกครอง ได้อ่านเรื่องราวในนิทานให้เด็กฟัง และมีตัวอย่างคำถามให้ถามเด็ก ๆ ในระหว่างการเล่าเรื่อง ส่วนหน้าคี่เป็นหน้ารูปภาพสวยๆ สีสันสดใส และคำศัพท์ง่าย ๆ สำหรับเด็ก ๆ ได้ดูภาพและฝึกสะกดคำ โดยอิงจากทฤษฎีการเรียนรู้แบบ Participatory Reading ที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ อีกทั้งท้ายเล่มยังมีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้เด็ก ๆ มีส่วนร่วมในการเรียนรู้

ช่วยพัฒนาทักษะ 4C
– การร่วมมือร่วมใจ(Collaborayion)
– ความคิดสร้างสรรค์(Creativity)
– การติดต่อสื่อสาร(Communucation)
– การคิด-วิเคราะห์(Critical Thinking)]

เตรียมความพร้อมเด็กในศตวรรษที่ 21 และเสริมสร้างทักษะสมอง
– ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) – ความฉลาดทางสติปัญญา (IQ)
– ความฉลาดทางสังคม (SQ) – ความฉลาดทางศีลธรรม จริยธรรม (MQ)
และการอ่านหนังสือนิทานวันละนิดช่วยสร้างจิตนาการให้เด็กๆ สนุกสนานเพลิดเพลินไปกับการเรียนรู้ และพัฒนากระบวนการทางความคิดของสมองส่วนหน้า หรือ EF อีกด้วย

ผู้เขียน : ผศ.กิติยวดี บุญซื่อ
คำนำ
– หนังสือนิทานสองประสงค์ ฟังดูอาจจะแปลกหูเพราะไม่คุ้นเคย แต่คงจะไม่แปลกตาเมื่อได้เห็นรูปเล่ม อันที่จริงความหมายก็คือ มีความประสงค์สองข้อซึ่งแทรกอยู่ในหนังสือ
– โดยปกติหนังสือทั่วไปก็มีสองหน้าอยู่แล้ว คือ หน้าเลขคู่และหน้าเลขคี่ เพียงแต่ปรับให้หน้าเลขคู่สนองวัตถุประสงค์ให้เป็นหน้าที่ครู คุณพ่อคุณแม่ ผู้ดูแลเด็ก หรือผู้ใหญ่ที่อยู่กับเด็กอ่านนิทานให้เด็กฟัง ในขณะเดียวกัน หน้าเลขคี่ก็สนองวัตถุประสงค์ที่จะให้เด็กได้เห็นภาพ
– เด็กอาจใช้จินตนาการของเด็กเองผสมผสานเข้าไปในภาพ ซึ่งวาดอย่างง่าย ๆ แต่เข้าใจเนื้อหาของเรื่องได้ โดยผู้ใหญ่อาจใส่ลูกเล่นลงไปได้ตามถนัด จึงเหมาะสำหรับอ่านหรือเล่าให้เด็กคนเดียวหรือหลายคนก็ได้ผู้เขียนได้แนวความคิดในการทำหนังสือแบบนี้มาจากหนังสือต่างประเทศ ที่ผู้เขียนได้พบเจอ และคิดว่าน่าจะนำมาใช้ในบ้านเราได้
– หากได้แทรกข้อคิดเล็ก ๆ น้อย ๆ ลงไป อาจจะเป็นประโยชน์มากขึ้น จึงได้นำเนื้อหาจากนิทานอีสป มาปรับใช้มีความเป็นไทยขึ้นเล็กน้อย ด้วยภาษาธรรมดา ๆ ที่เด็กเข้าใจ ให้เป็นนิทานแฝงคุณธรรมอยู่ในตัว ซึ่งจะสอนให้เด็กรู้จักและเข้าใจธรรมชาติของตัวเองและผู้อื่น รู้จักการดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขผศ.กิติยวดี บุญซื่อ

ตัวอย่างรางวัล
– ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น จากกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี 2555 โดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
– นราธิปพงศ์ประพันธ์ ประจำปี 2560

ตัวอย่างผลงานวิจัย
– การเรียนรู้อย่างมีความสุข
– โครงการทดสอบสอนอนุบาลโดยไม่ต้องสอนหนังสือ ภาควิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หนังสือเหมาะกับช่วงวัยของเด็ก : วัย 3 ขวบขึ้นไป
ข้อมูลหนังสือ :
1. หนังสือมีความคงทนแข็งแรงด้วยการเข้าเล่มแบบสันห่วง
2. มีการออกแบบและขนาดจับถนัดมือ พกพาสะดวก และมีจำนวนหน้าที่เหมาะสมต่อเรียนรู้ของเด็กเล็ก
3. พิมพ์ด้วยหมึกถั่วเหลือง ไม่เป็นอันตรายต่อลูกน้อย

สำนักพิมพ์ผู้จัดทำโดย : สำนักพิมพ์ I.S.Practical
ขนาด 24 x 24.2 ซม. (เหมาะสำหรับพกพาไปโรงเรียนหรือโรงเรียนสอนพิเศษได้)
จำนวนหน้า : 24 หน้า

หาซื้อได้ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ :

หรือกดสั่งซื้อทางออนไลน์ตอนนี้ได้ที่ :

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “นิทาน ชาวนากับสุนัขจิ้งจอก”

Your email address will not be published. Required fields are marked *