งาน Zoo Zoo Land แดนหรรษา

ตื่นตารับเปิดเทอม พร้อมเปิดประสบการณ์กับกองทัพเหล่าสัตว์แปลกมากมายที่เต็มไปด้วยความน่ารัก อาทิ เมียแคช แพรี่ด๊อก อีกัวน่า ฝูงนกแก้วมาคอว์ และสัตว์อื่นๆ อีกมากมาย สนุกสนานกับการให้อาหารสัตว์อย่างใกล้ชิด

งาน Zoo Zoo Land แดนหรรษา

วันที่ 9-15 พ.ค. 67
ลานกิจกรรมชั้น 1 เซ็นทรัลมหาชัย

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/CentralMahachaiFanpage